logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

542 Планирање реализације екскурзија у основним и средњим школама Компетенцијa: K4
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац
КоординаторЗорица Николић, czsukg@gmail.com, 034/335-991, 069/295-18-29
АуториЛидија Ђокић, Нада Милојевић
РеализаториЛидија Ђокић, Нада Милојевић, Снежана Милојевић, Аца Ђокић
Општи циљевиПовећање нивоа знања и умења наставника, јачање професионалних капацитета запослених и родитеља за реализацију ваннаставних облика образовно-васпитног рада, који се остварују ван школе
Специфични циљевиОспособљавање наставника основних и средњих школа , као и родитеље ученика, да исправно припреме реализацију екскурзије, поштујући све захтеве из Правилника
Садржај и активности 1. Поступци у планирању реализације садржаја, циљева и задатака екскурзија (приказ најадекватнијих у оквиру радионице). 2.Начини планирања реализације садржаја и активности предвиђених планом и програмом за екскурзије. 3. Образовно-васпитни и здравствени циљеви и задаци. 4. Комуникативност и сарадња наставника и ученика при реализацији циљева и задатака екскурзије и сарадња са родитељима. 5. Реконструкција садржаја. 6. Систематизовање утиска колектива ради верификације вредности реализованог. 7. Извештавање о реализацији.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)