logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

541 Писмо учитељу – практично упутство за предавање у млађим разредима ОШ Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаДруштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, 21100 Нови Сад
КоординаторЗденка Рајковић, atinaimina@neobee.net, 021/544-029, 064/863-40-50
АуториДрагана Глоговац, Даница Коцевска
РеализаториДрагана Глоговац, Даница Коцевска
Општи циљевиПодршка наставницима да организују, планирају и реализацију настави час , уз избор адекватних метода и облика рада који доводе до стицања функционалних знања ученика и остварењу стандарда
Специфични циљеви1) Примена методичких иновација у креирању часа; 2) Повећање компетенције за креирања часа усмереног на стандарде уз уважавање стилова учења ученика и израду развојних и стваралачких задатака; 3) Подршка за примену инструмената за проверу остварености часа, нивоа усвојености и функционалности знања; 4) Упознавање са лидерском улогом наставника
Садржај и активности 1. Увод – Пут од начина реализације до стандарда кроз практичне примере; Групни рад, мапирање; дискусија, презентација и извођење закључака. 2. Усмеравање на методе рада и стандарде. 3. Стварање климе за правилно фокусирање тежишта рада наставника на обезбеђењу квалитета наставе. 4. Изградња нове образовне стратегије у одељењу. 5.Како учитељ постиже добар квалитет својих часова. 6. Лидерство у колективу. 7. Размена искустава наставника – хоризонтално и вертикално умрежавање наставника. 8. Израда групног паноа „како постати лидер?“, „кафе техника“.
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)