logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

540 Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, info@csusabac.rs, 015/391-599, 064/877-17-91
АуториСнежана Јадрановић, Јасмина Вулетић
РеализаториСветлана Димитријевић, Јасмина Вулетић
Општи циљевиУнапређивање компетенција за обављање педагошкo-инструктивног рада
Специфични циљевиПовећање компетенција за: планирање, анализу часа/активности, евидентирање, документовање, давање повратне информације о часу/активности
Садржај и активности 1. Увођење учесника семинара у разумевање педагошко-инструктивног рада, уочавање сличности и разлика примерено улогама у установи. 2. Препознавање актуелних проблема, слабости и потреба у педагошко-инструктивном раду на основу професионалног искуства. 3. Приступ планирању педагошко-инструктивног рада уз уважавање улога и потреба установе, са ослонцем на законску у подзаконску регулативу. 4. Посматрање видео-снимка наставног часа/активности, анализа и вредновање, структуирано и неструктуирано праћење. 5. Вежбање комуникационих вештина у давању повратне информације након посете часа/активности „играњем улога“. 6. Евидентирање и документација о педагошко-инструктивном раду, садржај, начин вођења, чување, употребна вредност. 7. Израда инструмената за самовредновање педагошко-инструктивног рада.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)