logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

54 Мeдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторМилица Брстина Кочиш, ficakoc@neobee.net, 021/636-75-76, 063/522-539
АуториЈован Кочиш, Милица Брстина Кочиш
РеализаториЈован Кочиш, Милица Брстина Кочиш
Општи циљевиСтицање знања, способности и вештина о теорији и пракси медијације као начина решавања конфликата и њена примена у школском животу.
Специфични циљевиСтицање знања и развијање вештина комуникације; Упознавање са основним концептима интерперсоналних конфликата и развијање специфичних вештина за њихово разрешавање; Стицање знања о преговарању као средству за превазилажење конфликата и стицање преговарачких способности; Стицање теоријских знања о медијацији и способности за практичну примену медијације
Садржај и активности 1. Комуникација – карактеристике и вештине. 2. Вештине решавања конфликата. 3.Преговарање. 4. Медијација – теоријски приступ. 5. Медијација – практична примена.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)