logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

539 Модели професионалног развоја наставника: учитеља, професора, васпитача, стручних сарадника и директора Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Омладински Трг 1, 26300 Вршац
КоординаторТања Недимовић, nedimovic.tanja@gmail.com, 013/835-205, 060/388-12-22
АуториГрозданка Гојков, Биљана Вујасин
РеализаториГрозданка Гојков, Биљана Вујасин, Александар Стојановић
Општи циљевиПодстицање и јачање развоја професије; Разјашњавање професионалне компетенције; Унапређивање праксе професионалног развоја
Специфични циљевиУпознавање са моделима професионалног развоја; Обликовање и мењање схватања о професионалном развоју; Пружање подршке развоју компетенција приправника и ментора; Развијање активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју; Разумевање и подстицање професионалног раста – професионална, лична и социјална димензија
Садржај и активности 1. Наставничка струка као комплексна и рефлексивна делатност (размишљајуће деловање, врсте или модели рефлексије у настави, стратегије и начини подстицања рефлексије). 2. Социјалне компетенције (комуникативна, емоционална, еманципаторска). 3. Кључне компетенције образовања за акциону компетентност. 4. Фазни модели професионалног развоја – Когнитивно-конструктивистички модели; Модели професионалног развоја (по Фулеровој, Кагановој, Хаберману, Берлинеу, Драјфусу, Фоксу, Колбу...). 5. Схватања о професионалном развоју наставника/учитеља и васпитача – традиционално и алтернативно критичко-рефлексивно. 6. Комуникацијске вештине наставника (лични и професионални потенцијали у комуникацији). 7. Менторство и приправништво као фаза професионалног развоја. 8. Обликовање и мењање схватања о професионалном развоју. 9. Креирање сопственог модела професионалног развоја.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)