logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

536 Изградња тима и вештина комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОсновна школа Горња Варош, Добановачка 72, 11000 Београд Земун
КоординаторИлија Мировић, spiro@sezampro.rs, 011/347-47-21, 063/567-111
АуториМирјана Челић, Драган Рајачић, Илија Мировић
РеализаториМирјана Челић, Драган Рајачић, Илија Мировић
Општи циљевиOбука запослених у школама за рад у тимовима; Формирање свести о потреби стварања тимова у школама, вештина комуникације и превазилажење конфликата
Специфични циљевиМетоде рада које се користе на семинару могу бити примењене и у процесу редовне наставе готово свих предмета.
Садржај и активности 1. Формирање и изградња тима (фазе формирања). 2. Типови понашања у групи. 3.Комуникација и сарадња у тиму. 4. Конфликти и отпори 5. Методе рада у тиму. 6. Радионице и игре. 7. Тренинг тима – модерација. 8. Фазе модерације. 9. Технике и методе за модерацију. 10.Средства за модерацију. 11.Презентација (припрема и реализација). 12. Модели понашања. 13. Модели комуникације. 14. Растер разговора. 15. Технике вођења разговора. 16. Типови разговора. 17. Мотивација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника12
Трајањетри дана (24 бода)