logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

533 Tимски рад и сарaдња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаОШ "Ђура Јакшић", Цара Душана 80а, 23100 Зрењанин
КоординаторВесна Мађаров, direktor@osdjurajaksic.edu.rs, 023/566-208, 063/665-792
АуториМилан Бојанић, Весна Мађаров, Јована Милићев Радишић
РеализаториМилан Бојанић, Весна Мађаров, Јована Милићев Радишић
Општи циљевиУказивање на значај сарадње запослених у осигурању квалитета рада установе; Обука наставника за корелацију наставе и Развој комуникацијских вештина; Осигурање квалитета рада установа
Специфични циљевиУспостављање нових облика корелације и сарадње у установи; Оспособљавање полазника за тимски рад; Обука за примену квалитетних облика комуникације у установи
Садржај и активности а) Предавања: Корелација наставе; Тимски рад наставника; Асертивна комуникација.
б) Радионице: Формирање тимова и решавање задатака; Улоге у тиму; Тренинг за вештину асертивне комуникације; Примери добре праксе – часови са тимским радом наставника; Задаци за вежбање успостављања сарадње и корелације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)