logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

531 Слике и сценске игре као мали дечји пројекти у настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаОШ “Краљ Александар Први”, Алексиначких Рудара 22, 11000 Београд
КоординаторГордана Станојевић, goca0867@yahoo.com, 011/265-11-12, 064/881-26-49
АуториНаташа Ћирић Живковић
РеализаториНаташа Ћирић Живковић, Мирјана Роглић, Гордана Станојевић, Цвејић Снежана
Општи циљевиУнапређење рада у настави применом дидактички осмишљене драмске игре и малих дечјих медијских пројеката у процесу учења
Специфични циљевиУпознавање, истраживање и развијање вештина и техника, идеја и процеса уметничког изражавања; Развијање дечје креативности; Усвајање асертивне технике неконфликтне комуникације код деце; Превенција насиља, злостављања и дискриминације; Боља социјализација, сарадња и укључивање у тимски рад ученика обухваћеним инклузивним образовањем
Садржај и активности 1. Увод – Кратко излагање, цртање, дискусија; Упознавање учесника са темом, циљевима семинара, динамиком активности и правилима; Теоријски приступ питањима значајним за праћење програма. 2. Дечији пројекти као процес и исход учења – педагошки аспекти пројектне наставе; Дечји пројекти – анализа примера из наставне праксе. 3.Слике и сценске игре као мали дечији пројекти – Залеђени покрет: Фото-стрип; Стрип као медиј; Техника израде фото-стрипа; Могућности примене стрипа у настави; Практичан рад – Израда едукативног фото-стрипа о задатој теми (презентовање радова); Фото-сликовница; Сликовница као медиј; Техника израде фото-сликовнице; Могућности примене фото-сликовнице у настави; Практичан рад – Израда образовне фото-сликовнице о задатој теми (презентовање радова); Лутке причају – Технике израде сценографије и реквизита за луткарску представу; Могућности примене лутка-игре у настави; Практичан рад – Осмишљавање кратке образовне луткарске представе о задатој теми из одређене научне области (презентовање радова); Кратке форме – Вођена драмска игра и интерактивни театар у настави; Могућности примене вођене драмске игре у настави; Практичан рад – Осмишљавање кратке образовне приче и реализација кратке драмске игре о задатој теми из одређене научне области (презентовање радова); Рад у интерактивном театру (у коме публика учествује са изменом улога и расплета); Кратки резови – Филм као медиј; Филм као средство приказивања процеса у настави; Практичан рад –Осмишљавање сценарија и снимање кратког образовног филма о задатој теми из одређене научне области (презентовање радова). 4. Од идеје до реализације – Процес планирања и реализације пројектне наставе. 5.Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника15-25
Трајањедва дана (16 бодова)
* Програм може да се реализује и електронским путем.