logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

530 Припремно мотивациони тренинг: „Ау, што је школа згодна“ Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаШкола за основно образовање одраслих Сомбор, Лазе Костића 3, 25100 Сомбор
КоординаторВладимир Поповић, vladapopovic66@gmail.com, 025/434-280, 063/811-52-61
АуториЈасмина Шестак, Владимир Поповић
РеализаториЈасмина Шестак, Владимир Поповић, Татјанa Дуганџић, Ана Ерић
Општи циљевиАфирмација образовања у социјално маргинализованој заједници и повећање броја Рома који се укључују у систем образовања
Специфични циљевиОспособљавање учесника програма да у својим срединама мотивишу и укључе у образовање припаднике маргинализоване групе, као што је ромска популација
Садржај и активности Програмом је предвиђено оспособљавање учесника да окупљају и формирају групе припадника маргинализованих социјалних заједница који су напустили образовање. Недостатак мотива, јасно дефинисаних циљева, дефинитивне решености да се они и реализују, препреке су које треба да савладају полазници учествујући у радионицама. У оквиру садржаја програма стиче се вештине препознавања и реаговања на конкретне и специфичне проблеме прекидања и напуштања школовања у социјално маргинализованој, ромској заједници, у својој средини. Тематски радионице су подељене у следеће целине: мотивација, комуникација, социјализација и учење.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-25
Трајањедва дана (16 бодова)