logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

53 Личност васпитача и наставника као чинилац у васпитно-образовном процесу Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаКреативни центар, Градиштанска 8, 11000 Београд
КоординаторНаталија Панић, natalija.panic@kreativnicentar.rs, 011/382-04-64, 064/110-23-44
АуториНевена Ловринчевић
РеализаториНевена Ловринчевић, Светлана Дотлић, Маријана Тадић, Маја Тодоровић, Тамара Баковић, Драгана Кнежевић, Горан Кличковић, Јелена Николић, Јелка Петковић Ђурић, Татјана Стојановић
Општи циљевиРазвој и јачање социјалних и емоционалних компетенција васпитача и наставника ради побољшања васпитно-образовног процеса
Специфични циљевиПринципи психологије индивидуалних разлика – својства личности и утицај на социјалну средину; Променом понашања до ефикаснијег педагошког приступа
Садржај и активности 1. Упознавање с мултифакторским моделом личности. 2. Упознавање с принципима психологије индивидуалних разлика. 3. Утицај својства личности на социјалну средину. 4. Утицај својства личности на децу различитог узраста. 5. Утицај својства личности на рад с различитим типовима деце. 6. Утицај својства личности на решавање свакодневних проблематичних ситуација у групи деце. 7. Утицај својства личности у комуникацији с колегама и родитељима. 8. Блискост и емоционална топлина као чинилац педагошког процеса. 9. Ауторитет као чинилац педагошког процеса. 10. Упознавање са чињеницама о ефикасним и неефикасним својствима личности (ставови, емоције, особине личности, понашање, невербалне поруке…). 11. Препознавање сопствених својстава личности. 12. Упознавање с начинима промене неефикасних образаца понашања, ставова и размишљања у ефикасне. 13. Својства личности и ефикасност у педагошком процесу. 14 Својства личности и задовољство у послу, јачање интроспективности и самопоуздања васпитача и наставника. 15. Својства личности и способност успостављања толерантније атмосфере у одељењу или групи деце, већа кохезивност.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)