logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

526 Обука наставника за решавање дисциплинских проблема у настави Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторЉубинко Златић, zljubeue@ptt.rs, 031/553-570, 064/441-00-01
АуториЉубинко Златић, Олга Јованчићевић
РеализаториЉубинко Златић, Олга Јованчићевић, Дикосава Аврамовић, Станојла Цветковић
Општи циљевиОспособљавање наставника за разликовање дисциплинских од недисциплинских проблема у настави; Едукација наставника за решавање дисциплинских проблема у настави
Специфични циљевиДефинисање дисциплинског проблема;; Сензибилизација у разликовању дисциплинских од недисциплинских проблема у настави; Уочавање типичних ометања наставе;са врстама невербалних интервенција и начин њихове примене; Овладавање вербалним интервенцијама и начин њихове примене Упознавање суштине , врста и начина примене логичке последице; Разумевање и схватање значаја превентивног деловања, као и упознавање начина којима се може предупредити појава многих дисциплинских проблема
Садржај и активности 1. Дисциплински проблем (појам, дефинисање, препознавање ДП и разликовање од недисциплинских, обрада примера једних и других). 2. Типична ометања наставе. 3. Невербалне интервенције код дисциплинских проблема у настави. 4. Вербалне интервенције код дисциплинских проблема. 5. Логичка последица – консеквенца. 6. Превенција дисциплинских проблема 7. Посматрање и евидентирање промена у понашању ученика. 8. Решавање практичних примера дисциплинских проблема са којима се сусрећу наставници – учесници семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника35
Трајањедва дана (16 бодова)