logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

525 Обука за примену теста тип 1 Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториПанта Ковачевић, Александар Бауцал, Ивана Степановић, Оливер Тошковић (аутори теста Иван Ивић, Милан Милинковић, Ана Пешикан, Александар Буквић)
РеализаториИвана Степановић, Оливер Тошковић, Сања Татић Јаневски, Биљана Радосављевић,Весна Јањевић Поповић, Бранка Тишма
Општи циљевиСтицање теоријских и практичних знања стручних сарадника – педагога у основним школама, за примену теста ТИП -1
Специфични циљевиУпознавање педагога са: 1. Теоријским основама мерења у психологији и психолошким испитивањем уопште и карактеристикама развоја дечје интелигенције; 2. Тестом за испитивање првака ТИП-1 – теоријско упознавање и практична примена теста као стандардног поступка испитивања деце при упису у први разред (задавање теста, оцењивање протокола, анализом одговора испитаника и интерпретација)
Садржај и активности мерење у психологији, природа и карактеристике тестова у психологији; карактеристике развоја и мерења дечје интелигенције теоријске основе Теста за испитивање првака практично овладавање стандардним поступком испитивања деце; оцењивање протокола; анализа одговора испитаника и интерпретације; дилеме и проблеми у вези са задавањем, оцењивањем и интерпретацијом теста ТИП-1.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)