logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

524 Обука за примену и интерпретацију теста зрелости за школу Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за примењену психологију, Ђушина 7/3, 11000 Београд
КоординаторНина Репац, nina@dps.org.rs, 011/323-29-61, 063/605-980
АуториВељко Јовановић, Снежана Товиловић (аутори теста Снежана Товиловић, Зденка Нововић, Миклош Биро, Александар Бауцал)
РеализаториВељко Јовановић, Снежана Товиловић
Општи циљевиСтицање теоријских и практичних знања стручних сарадника-психолога у основним школама, за примену Теста зрелости за школу
Специфични циљевиСтицање знања о специфичностима процене интелектуалних способности деце предшколског узраста и савладавање процедуре примене Теста зрелости за школу
Садржај и активности 1. Проблеми и специфичности процене интелектуалних способности деце предшколског узраста. 2. Природа тестова когнитивних способности у психологији. 3. Утицај срединских чинилаца на развој и манифестације интелектуалних способности деце. 4.Теоријска основа и карактеристике. 5. Тест зрелости за школу. 6. Поступак задавања, бодовања, анализе и интерпретације одговора на Тесту зрелости за школу. 7. Евалуација.
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи/школи
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)