logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

523 Методе и технике развијања стваралаштва Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образованје васпитача "Михаило Палов", Омладински Трг 1, 26300 Вршац
КоординаторТања Недимовић, nedimovic.tanja@gmail.com, 013/835-205, 060/388-12-22
АуториГрозданка Гојков
РеализаториАлександар Стојановић, Тања Недимовић, Мирко Дејић, Јон Лелеа, Негру Аријан, Виорика Пасер, Јелена Пртљага, Александра Гојков-Рајић
Општи циљевиОспособити полазнике за примену метода и техника развијања стваралаштва: да усвоје методе и технике развијања стваралаштва за упућивање ученика у креативно решавање проблема; да користе инструкције којима ће подстицати ученике на необична и оригинална решења проблема
Специфични циљевиПретварање теоретских дидактичких модела, метода и техника развијања стваралаштва у практичне поступке, тј. претакање теоретских модела у практична решења; На примерима појединих наставних области сагледавати могућности коришћења одређених метода којима се развија стваралаштво ученика
Садржај и активности Дидактички аспект и методичка решења у: матерњем језику, математици, природи и друштву, страном језику, музици. Методе и технике односе на Озборнов стваралачки претрес, олују мозгова, бреинсторминг, подстицаје необичности, и оригиналности у решавању појединих питања; Ја олуја, Соло олуја; Формулисање сопствених идеја, свођење на мању меру; Филипсова техника"66" – групно генерисање идеја за конкретни проблем; на пленарном скупу, након презентације и расправа; СК метода, групно изношење мишљења и трагање за најбољим решењем; Синектика-проналажење удаљених, необичних релација; директне аналогије, аналогије идентификацијом, фикцијске аналогије; Записивање идеја; исфорсиране везе, случајне речи; Слободне асоцијације; Листа атрибута; Морфолошка анализа; Дијалог pro et contra.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)