logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

522 Креативна будућност кроз креативно дете II (методе и технике развоја креативности) Компетенцијa: K3
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво, Радетова 25, 18420 Сврљиг
КоординаторНаташа Ћирић, natkic67@yahoo.com, 018/217-497, 064/219-15-97
АуториНаташа Ћирић, Лидија Петковић, Жилијета Кривокапић
РеализаториНаташа Ћирић, Лидија Петковић
Општи циљевиСхватање значаја креативности за развој младих генерација; Постављање темеља за развијање креативности која је неопходна за квалитетну будућност; Оспособљавање наставника, најпре за препознавање сопствене креативности, а онда и за идентификовање, подстицање и развијање креативног мишљења код детета; Развијање високог нивоа професионалне оспособљености, мотивисаности и компетентности наставника за примену метода и техника креативности
Специфични циљевиУпознавање и учење метода и техника креативности и њихово примењивање у пракси; Развијање иницијативности, имагинације, конструктивности, оригиналности, компетентности, мотивисаности, различитости, критичког и апстрактног мишљења, визуализације; супротстављање шаблонима и калупима; Стварање креативне будућности кроз креативну децу
Садржај и активности Након завршеног првог модула семинара, ,,Креативна будућност кроз креативно дете'', следи Други модул који садржи нове методе и технике, разматрање и увиђање предности креативног понашања, истраживање личних менталних преференци, кao и блокове који спречавају креативно реаговање; креативну визуализацију, програме за лични развој, значај емоционалне интелигенције, стратегије стварања и одржавања креативно-стимулативне климе. Сви садржаји (теоријски и практични) реализују се у оквиру радионица, односно четири целине: алати за дефинисање креативних проблема, алати за креирање идеја, алти за избор идеје и алати за примену. 1. Радионице: Наше представљање и кратко подсећање на Креативност 1; Представљање учесника; Право на тајмаут, Техника искуственог учења; Емоционална интелигенција и креативност; Игре за EQ и тест за EQ; Програми за лични креативни развој; Техника „Роле“; Причам ти причу; Техника постављања приче; Техника „Гњурење“; Креативна визуализација; Велико ментално спремање; Вођени снимак (визије); Промени став – Не мора, не треба...; Метод разбијања предрасуда; Метода сећања;
2. Евалуација семинара кроз игру.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)