logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

521 Креативна будућност кроз креативно дете I (методе и технике развоја креативности) Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење грађана “Конквис'' - Култура, Настава, Комуникације, Васпитање, Издаваштво, Радетова 25, 18420 Сврљиг
КоординаторНаташа Ћирић, natkic67@yahoo.com, 018/217-497, 064/219-15-97
АуториНаташа Ћирић, Лидија Петковић, Жилијета Кривокапић
РеализаториНаташа Ћирић, Лидија Петковић
Општи циљевиСхватање значаја креативности за развој младих генерација; Постављање темеља за развијање креативности која је неопходна за квалитетну будућност; Оспособљавање наставника, најпре за препознавање сопствене креативности, а онда и за идентификовање, подстицање и развијање креативног мишљења код детета; Развијање високог нивоа професионалне оспособљености, мотивисаности и компетентности наставника за примену метода и техника креативности
Специфични циљевиУпознавање и учење метода и техника креативности и њихово примењивање у пракси; Развијање иницијативности, имагинације, конструктивности, оригиналности, компетентности, мотивисаности, различитости, критичког и апстрактног мишљења; Супротстављање шаблонима и калупима; Стварање креативне будућности кроз креативну децу
Садржај и активности Први модул. Програм обухвата активности учесника и водитеља на утврђивању сопствене креативности и долажење до сазнања шта „гуши“, а шта подстиче креативност методама и техникама креативности и начином на који се оне примењују. Сви садржаји (теоријски и практични) реализују се у оквиру радионица. 1. Радионице: То сам ја; На прагу новог времена; Олуја идеја (Brainstorming); Техника записивања мисли и идеја (Brainwriting); Дивергентно мишљење (радионица „Пет змајева“), Дивергентне игре – вербалне и просторне; Конвергентно мишљење (радионица „Ко је саградио кућу?“); Мапе ума у креативности; Синектичка техника ,,Добра жеља“; Техника упарених речи; Радионица ,,Српски сто“; Теорија шест шешира; Направи рекламу; Оригинални одговори; Техника истицања; Гордон техника; Како ометамо креативност?; Како подстичемо креативност?. 2. Анализа и евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (20 бодова)