logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

520 Компетентан наставник – мотивисан ученик Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторСветлана Алексић, svetlana.aleksic71@gmail.com, 064/206-04-52
АуториСветлана Алексић, Јелица Димић, Марија Васић, Снежана Рајковић
РеализаториСветлана Алексић, Јелица Димић, Марија Васић, Снежана Рајковић
Општи циљевиУнапредити компетенције наставника и стручних сарадника за мотивацију ученика
Специфични циљевиСтицање знања о различитим врстама и начинима мотивисања ученика и оснаживање за њихово планирање и примену; Праћење и вредновање мотивације ученика
Садржај и активности 1. Програма и правила рада. 2. Компетенције наставника за мотивисање ученика (асоцијације на реч компетенција; компетенције наставника и стручних сарадника као мотиватора; моје компетенције за мотивацију ученика; стандарди компетенција наставника везаних за мотивацију ученика; вођење дискусије). 3. Начини мотивисања ученика (како су нас наставници мотивисали; како ја мотивишем ученике; стилови наставника у мотивисању ученика; вођење дискусије; презентација о начинима мотивисања ученика у светлу новијих теорија мотивације и резултата истраживања). 4. Врсте мотивације (спољашња мотивација; унутрашња мотивација; дискусија; педагошке импликације унутрашње и спољашње мотивације; сумирање и повезивање искустава). 5. Планирање и примена различитих поступака мотивисања ученика како у школској пракси применити различите поступке мотивисања ученика?; примери из (праксе; дискусија; о чему још треба водити рачуна). 6. Радионице за побољшање мотивације ученика (представљање радионица; анализа радионица; презентовање анализе; дискусија). 7. Праћење и вредновање мотивације ученика (зашто нам је важно праћење и вредновање; ко прати и вреднује мотивацију; праћење мотивације ученика; вредновање мотивације ученика; вођење дискусије – питања и дилеме). 8. Евалуација (договор о даљем раду, домаћи задатак; евалуација).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)