logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

52 Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука Компетенцијa: K3
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаБеоградска отворена школа, Масарикова 5/16, 11000 Београд
КоординаторЈелена Манић, jmanic@bos.rs, 011/306-13-41, 063/316-346
АуториЈелена Манић
РеализаториЈелена Манић, Искра Максимовић, Весна Чекић, Владета Милин, Маја Ћурић, Милица Мићић, Итана Миљанић, Драгана Влашкалић
Општи циљевиОбразовно-економски развој кроз обуку наставника за реализацију циљева Акционог плана Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији
Специфични циљевиУпознавање са концептом каријерног вођења и саветовања (КВС), посебно у средњим школама; Обука за примену елемената КВС-а у раду са ученицима
Садржај и активности 1. Увод у тему (размена искуства o развоју сопствене каријере). 2. Савремени појам каријере и концепт каријерног вођења и саветовања (Упознавање полазника са концептом КВС; Предочавање модерног појма каријере као и начина да кроз интерактивни рад приближе овај појам ученицима). 3. Стратешки оквир каријерног вођења и саветовања у Републици Србији (Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији; Акциони план). 4. Примери добре праксе КВС-а у Србији, ЕУ и САД (Модели пружања услуга из домена КВС – функцинисање центара, служби итд.). 5. Социјално партнерство као важан аспект КВС-а, механизми умрежавања са социјалним партнерима (значај сарадње између социјалних партнера за образовање и економски развој). 6. Представљање модела ОМОТ (презентација). 7. Радионице које подстичу самоупоздавање код ученика (модели радионица чији је циљ да подстакну самопроцену вештина, особина и интересовања код ученика; онлајн тестови за самопроцену). 8. Каријерно информисање у средњим школама (модели радионица за подстицање способности ученика да прикупе актуелне и адекватне информације из света рада и образовања и да их критички разматрају). 9. Саветовање ученика, могуће замке и савети за превазилажење (основни принципи и правила каријерног саветовања ученика). Како кроз радионице помоћи младима да донесу одлуку (механизми доношења одлуке и предности и недостатке сваког облика одлучивања). Практични рад конципирање личног акционог плана каријере. 10. Транзиција од образовања ка тржишту рада и активно тражење посла. 11. Активно тражење посла (радна биографија – CV), представљање послодавцу на интервјуу. 12. Оспособљавање за коришћење онлајн система за помоћ ученицима при планирању каријере www.karijera.mingl.rs.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-25
Трајањедва дана (16 бодова)