logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

519 Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и учење (рационално-емоционални приступ) Компетенцијa: K3
Приоритети: 5
ИнституцијаОШ "Јелица Миловановић", Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот
КоординаторМилена Опарница, oparnicafam@gmail.com, 011/825-31-61, 063/895-92-45
АуториЗорица Марић, Биљана Лајовић, Мирјана Тркуља, Милена Опарница
РеализаториБиљана Лајовић, Мирјана Тркуља, Милена Опарница
Општи циљевиОвладавање знањима и вештинама које доприносе да запослени развијају своју мотивацију и мотивацију ученика ради постизања веће ефикасности у раду
Специфични циљевиПрепознавање рационалних и ирационалних уверења код људи; Развијање функционалне мотивације за рад; Развијање вештина комуникације
Садржај и активности 1. Лични развој наставника: рационална и ирационална уверења и њихов утицај на емоције код људи, са посебним освртом на рационална и ирационална уверења наставника, васпитача, стручних сарадника, директора, као посебне популације којој је програм намењен. 2. АБЦ модел рационално-емоционалног приступа као симболички приказ начина реаговања људи. 3. Управљање собом (селф-менаџмент) упознавањем: техника мотивације, процеса доношења одлука, процеса решавања проблема, проблема одлагања учења/рада. 4. Комуникација: вештине изражавања себе без повређивања другог (асертивна комуникација); препознавање и отклањање блокада комуникације.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)