logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

518 Интеркултуралност и инклузија – изазов за школу Компетенцијa: K3
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 37000 Крушевац
КоординаторЈугослав Лазић, jugoslavlazic@live.com, 037/364-21-52, 064/133-83-02
АуториЈугослав Лазић
РеализаториЈугослав Лазић, Катарина Томић, Лидија Младеновска
Општи циљевиДопринос развоју друштва у коме се различитости схватају и сматрају вредностима
Специфични циљевиСензибилизација наставника и осталих учесника образовног процеса са концептом интеркултуралног и инклузивног образовања; Прихватање различитости
Садржај и активности 1. Дефинисање и разрада кључних појмова – мултикултурално/интеркултурално; култура. 2. Мултикултуралност – култура као статичан концепт; различитост се препознаје; слабе вештине приступа и опхођења према различитостима; суживот различитости. 3. Интеркултуралност – култура је динамична; различитост се разуме; непрестани напор око приступа и опхођења према различитостима; међуделовање различитости (заједничко учење и промене); развој интеркултуралне осетљивости (Бенетов развојни модел – етноцентризам, порицање, одбрана, минимизирање); етнорелативизам (прихватање, адаптација, интеграција); баријере у интеркултуралној комуникацији; интеркултурална компетентност наставника; интеркултурално образовање – значај, улога и циљеви; фазе интеркултуралне трансформације школе; појам и значај инклузије – правилно разумевање; педагошки профил детета; конкретни кораци у изради индивидуалног образовног плана (инклузија у 16 корака); најчешће постављана питања у вези са процесом инклузије и одговори. 4. Инклузивно образовање – флексибилан систем, уважавање свих разлика, прилагођавање система детету. 5. Шта је индивидуални образовни план (ИОП), када се израђује, шта му претходи, шта је педагошки профил детета, а шта индивидуализован начин рада; Израда ИОП-а у 16 корака; Свест о томе да је ИОП и инклузија у образовању само један мали део стварања инклузивног друштва уопште. 6. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)