logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

517 Едукација за идентификацију и рад са даровитом децом Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача "Михаило Палов", Омладински Трг 1, 26300 Вршац
КоординаторТања Недимовић, nedimovic.tanja@gmail.com, 013/835-205, 060/388-12-22
АуториГрозданка Гојков
РеализаториТања Недимовић, Мирко Дејић, Јон Лелеа, Адријан Негру, Александар Стојановић, Наташа Стурза – Милић, Виорика Пасер
Општи циљевиУнапредити услове образовања за све, који претпостављају да се сваком детету омогући да оствари своје потенцијале
Специфични циљевиОспособити учитеље и васпитаче предшколске деце да благовремено препознају даровиту децу и са њима адекватно раде
Садржај и активности Програм је подељен у четири сегмента: 1. Приступи способностима, креативности и мотивацији и карактеристике даровитих. 2. Приступи идентификацији даровитости и модели за подстицање и развој даровитости и креативности у учионици. 3. Учење путем откривања у учионици и модели креативног решавања проблема. 4. Сарадња са родитељима даровите деце.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)