logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

515 Школско оцењивање у основној и средњој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд
КоординаторЈелена Најдановић-Томић, jtomic@ceo.gov.rs; najdanovicjelena@yahoo.com, 064/866-50-15
АуториЉиљана Симић, Јелена Најдановић Томић, Драгица Павловић Бабић, Саша Гламочак, Милена Јеротијевић
РеализаториВесна Шапоњић, Славица Арсеновић, Катарина Дуњић Мандић, Љиљана Тешановић, Зорица Димитријевић, Љиљана Симић, Милева Мојић, Драгана Анђелковић, Маја Оклобџија Слијепчевић, Јасмина Ђелић, Душанка Ћировић, Јелена Најдановић Томић, Љиљана Стојановић, Александра Калезић Вигњевић, Вера Гикић, Весна Лучић, Весна радуновић, Вита јаковљевић, Владица Ракић, Гордана Ђигић, Гордана Ивановић, Дубравка Гатић, Ксенија Лишчевић, Љубица Јеленковић, марина надејин-Симић, Марина Остојић, Марица Гаврилов, Милена Јеротијевић, Милорад Рикало, Мирољуб Бјелетић, Наташа Николић, Радмила Крствевска, Снежана Стојаковић, Татјана Аћимовић, Татјана Павловић, Саша Гламочак, Верица Радованов
Општи циљевиУнапређивање праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких постигнућа
Специфични циљевиПроширивање и активирање знања о функцијама, принципима и врстама оцењивања; Сагледавање важности и употребљивости таксономија у настави и оцењивању; Вежбање операционализације компетенција; Формулисање критеријума оцењивања на основу образовних компетенција; Пружање практичне помоћи наставницима у прављењу задатака објективног типа
Садржај и активности 1. Функције, принципи и врсте оцењивања. 2. Образовне компетенције и критеријуми оцењивања. 3. Извештавње о напредовању – саопштавање оцене. 4.Карактеристике доброг задатака. 5. Продукција задатака.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (12 бодова)