logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

514 ШКОЛА ДАНАС Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаНИП Образовни информатор, Краљице Наталије 17, 11000 Београд
КоординаторАндрија Ивић, jasminas@obrazovni.rs, 011/361-51-00, 063/688-353
АуториМилорад Гавриловић, Лидија Златић, Радован Живковић
РеализаториМилорад Гавриловић, Лидија Златић, Радован Живковић
Општи циљевиУнапређивање информисаности, знања и вештина запослених у установама у вези са актуелним образовним и васпитним процесима и њиховом практичном применом
Специфични циљевиРазвити свест о значају праћења актуелних процеса у образовању и васпитању са циљем унапређивања рада и савремене праксе; Разумевање и оспособљавање за практичну примену актуелних нормативних докумената, стандарда, протокола, правилника, приручника, упутстава и сл.
Садржај и активности 1. Уводне активности – циљеви семинара. 2.Приказ постојеће нормативе и приказ планова стратешког развоја образовања. 3.Установа као заједница учења (релације ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице). 4.Како правилно разумети и применити нормативна и стратешка документа (практичан рад учесника на конкретним примерима). 5.Како обезбедити да се свакодневни задаци у установама реализују на иновативан и креативан начин и избегне рутина и немотивисаност запослених, деце и ученика. 6.Завршне активности,евалуација програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)