logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

513 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул II Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторМилица Ћебић, ciip@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториОригинални програм Dr Jeannie L. Steele, Dr Kurtis S. Meredith, Dr Charles Temple, Scott Walter, International Reading Association, адаптирале Лидија Радуловић, Татјана Павловски, Милица Ћебић
РеализаториНада Сушак, Соња Париповић, Светлана Вранешевић, Ивана Грошко, Весна Поповић, Валентина Паровић, Гордана Мицић, Милица Ћебић, Живка Крњаја, Маријана Баћанин, Мира Кандић, Нела Јањић, Вијолета Мартаћ, Драгана Оцокољић
Општи циљевиОвладавање рефлексивним и интерактивним приступом подстицања критичког мишљења; Развијање праксе базиране на улози рефлексивног практичара
Специфични циљевиКреативна примена читања са разумевањем и писања као процеса у настави
Садржај и активности 1. Усвајање/успостављање оквирног система за развијање критичког мишљења у настави (методе унапређивања критичког мишљења у настави; читање, писање и дискусија, методе за развој критичког мишљења у свим наставним предметима; писање као средство самоизражавања; критичко читање; технике за кооперативно учење; планирање наставне јединице у складу са техникама, методама и садржајима који подстичу развој и употребу критичког мишљења у настави; усвајање технике наставнички портфолио као метода за планирање и праћење професионалног напредовања). 2. Технике учења – Размена искустава о примени сазнања после I семинара – Методе и технике које су коришћене; Анализа отежавајућих и олакшавајућих фактора; Промене; Кооперативно учење – наставна јединица о раду срца; „Учење и сажимање у пару“; Анализа процеса; „Размисли, спари, размени“; „У круг, у круг“ ; ,,Вредносна оса“; Улоге у тиму; ,,Слагалица II“. Писање као процес – технике писања: Избор теме; Писање радне верзије; Поправљање; ,,Читање зиду“; ,,Ауторова столица“. Модел радионице за писање: поступак ,,ТУПФ“; Књижевни кружоци; прича „Једанаест“, ,,Књига коју волим“; Увод у тематику; Индивидуално читање; ,,Пишчеве белешке“; ,,Књижевне импресије“ ; Реакције - размена у пару; Пример часа: ,,Листасти змајеви“, Читање текста; Питања аутору текста; Резиме и могућности примене у настави различитих предмета; Примена; Представљање планова; Анализа планова часова.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)