logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

512 Читањем и писањем до критичког мишљења Модул I Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, 11000 Београд
КоординаторМилица Ћебић, ciip@sbb.rs, 011/322-39-09
АуториОригинални програм Dr Jeannie L. Steele, Dr Kurtis S. Meredith, Dr Charles Temple, Scott Walter, International Reading Association, адаптирале Лидија Радуловић, Татјана Павловски, Милица Ћебић
РеализаториНада Сушак, Соња Париповић, Светлана Вранешевић, Ивана Грошко, Весна Поповић, Валентина Паровић, Гордана Мицић, Милица Ћебић, Живка Крњаја, Маријана Баћанин, Мира Кандић, Нела Јањић, Вијолета Мартаћ, Драгана Оцокољић
Општи циљевиОвладавање рефлексивним и интерактивним приступом подстицања критичког мишљења; Развијање праксе базиране на улози рефлексивног практичара
Специфични циљевиСтицање знања и вештина за методе и технике кооперативног учења путем истраживања, размене ученик – наставник, ученик – ученик .
Садржај и активности 1. Усвајање/успостављање оквирног система за развијање критичког мишљења у настави (методе унапређивања критичког мишљења у настави; читање, писање и дискусија, методе за развој критичког мишљења у свим наставним предметима; критичко читање; технике за кооперативно учење; планирање наставне јединице у складу са техникама, методама и садржајима који подстичу развој и употребу критичког мишљења у настави). 2. Технике учења: Мозгалица; Читање са „инсертом“; „Категоризација“; Анализа претходног процеса; Презентација ЕРР структуре; Размена искустава у пару; „Читање са предвиђањем“; „Чинквина/Петостих“; „Грозд“; „Читање и подучавање у пару“; „Бацање коцке“; Значај и врста питања наставника; „Завршна /излазна карта“; Импленентација, примена наученог; Представљање и анализа планова; Израда лана акције; Представљање и размена искустава у примени програма; Размисли, запиши, размени; „Двоструко вођени дневник“; „Слободно писање“; Генеричка питања; Испремештане речи; „Појачана настава“, „Десетоминутни састав“; Табела ,,З- Ж- Н“; ,,Мрежа за разматрање“; Интерпретативна питања; Три питања за крај, „Предвиђање на основу појмова“, Читање уз табелу предвиђања, Дискусија ,,Размени истражи“; Анализа семантичких обележја; Писање састава у пару; Реципрочно подучавање; Ревидирање кључних појмова; Венов дијаграм; Сачувај последњу реч за мене, ,,Вођена пракса“.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)