logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

511 Филозофија с децом Компетенцијa: K2
Приоритети: 4,6
ИнституцијаГрупа МОСТ, Светозара Марковића 32, 11000 Београд
КоординаторРадмила Гошовић, rgosovic@sbb.rs, 065/355-00-99
АуториВесна Гошовић, Радмила Гошовић, Радмила Бранковић - Сатон
РеализаториЕвгенија Јокановић, Бранислава Покрајац, Весна Гошовић, Олга Васић, Нада Бањанин – Ђуричић, Милена Јеротијевић, Радмила Гошовић
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција за подстицање развоја мишљења, социјалних и комуникацијских вештина ученика
Специфични циљевиРазвијање: а) вештина мишљења ученика (постављање питања, испитивање значења појмова, доказивање, откривање грешака у мишљењу, критичко разматрање сопствених и туђих идеја, „грађење“ на идејама дугих, прављење валидних закључака, нуђење алтернатива, имагинација); б) мисаоног и одговорног понашања (доношење ваљаних одлука, радозналост, неговање дијалога уместо монолога, самопоуздање)
Садржај и активности 1. Шта је „Филозофија с децом“ – концепт. 2. Прво филозофско истраживање. 3. Елементи и структура истраживања. 4. Заједница истраживача. 5.Друго филозофско истраживање. 6. Улога наставника у програму „Филозофија с децом“. 7. Значај постављања питања. 8. О којим питањима се може водити дискусија. 9. Улога и значај дијалога у учењу. 10. Варирање структуре истраживања. 11. Треће филозофско истраживање. 12. Како бирати стимулусе за истраживање. 13. Методе евалуације и самоевалуације у „Филозофији с децом“. 14. Примена програма у основној и средњој школи.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика, директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)