logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

510 Учимо да учимо Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториВалентина Ранчић, Марија Ћирић, Јасмина Гејо, Татјана Живановић, Мирјана Смрекар Станковић
РеализаториВалентина Ранчић, Марија Ћирић, Јасмина Гејо, Татјана Живановић, Мирјана Смрекар Станковић, Евица Ћирић, Натали Пејчић
Општи циљевиПобољшање квалитета наставе и учења повећањем степена компетенција наставног особља у домену психологије учења
Специфични циљевиУпознавање са савременим теоријама учења; Ширење репертора техника поучавања; Подршкa ученицима у процесу (само)учења; Разменa примера добре праксе
Садржај и активности 1. Теоријски увод (о учењу и подучавању из угла савремених теорија учења и захтева друштва „знања“). 2. Упознавање са теоријом вушеструке интелигенције Хауарда Гарднера. 3. Стицање увида у сопствени стил учења. 4. Упознавање са карактеристикама различитих стилова учења. 5. Препоруке за подучавање различитих стилова учења. 6. Музика и учење. 7. Упознавање са основним карактеристикама техника – мапе ума, 6 шешира, мождана олуја и сродних техника (структуралне, хијерархијске мапе, грозд, ланац). 8. Практичне вежбе презентованих техника. 9. Упутства за практичну примену техника и праћење ефаката примене са освртом на резултате добијене из наших школа. 10. Упутства за размену идеја и продуката путем електронске мреже. 11. Упознавање са широм литературом на српском језику.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)