logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

51 Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, 11000 Београд
КоординаторНаташа Лалић-Вучетић, nlalic@rcub.bg.ac.rs, 063/887-13-12
АуториСлободанка Гашић Павишић
РеализаториСлавица Максић, Слободанка Гашић Павишић, Марија Јелић, Наташа Лалић-Вучетић, Радмила Марушић
Општи циљевиОјачавање способности наставника за успешно одржавање дисциплине у разреду и управљање разредом
Специфични циљевиСтекну нова знања из области управљања разредом и школске дисциплине, упознају савремене моделе одржавања дисциплине у разреду и управљања разредом, науче да препознају основне психолошке потребе деце и адолесцената и стекну увид у повезаност ових потреба са понашањем у разреду. овладају успешном применом васпитних мера награђивања и спречавања, сагледају дисциплину у школи као интегрални део наставе, оспособе се за састављање личног плана за одржавање дисциплине у разреду
Садржај и активности 1. Узроци недисциплинованог понашања ученика. 2. Елементи и карактеристике добре разредне дисциплине. 3. Савремени модели дисциплине у разреду и успешне стратегије управљања разредом. 4. Добра припрема наставника за час као елеменат позитивне дисциплине у разреду. 5. Прилагођавање наставе различитим типовима интелигенције ученика. 6. Креативност и проблеми у понашању ученика. 7. Деца са развојним проблемима и понашање у разреду. 8. Награђивање и кажњавање као елементи управљања разредом. 9. Вештине управљања разредом. 10. Међусобни сукоби вршњака и начини њиховог решавања. 11. Развијање социјалних вештина код ученика кроз кооперативно учење. 12. Израда дициплинског плана на нивоу разреда и школе.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)