logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

509 Учење кроз игру помоћу интерактивних електронских вежби Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-19-08
АуториНевена Перић, Славица Гомилановић
РеализаториНевена Перић, Славица Гомилановић, Соња Милетић, Југослава Лулић
Општи циљевиОспособљавање наставника за креирање интерактивних електронских вежби ради мотивисања ученика и проверавања нивоа усвојености наставних садржаја
Специфични циљевиУочавање значаја учења кроз игру и брзе повратне информације за квалитет процеса учења; Уважавање различитих нивоа постигнућа приликом креирања вежби
Садржај и активности 1. Основне педагошке теорије (бихејвиоризам, когнитивизам, конструктивизам). 2. Учење засновано на игри. 3. Блумова таксономија, стандарди постигнућа. 4. Основне карактеристике програма Хот потејтос. 5. Eлектронске укрштенице у настави. 6. Електронски квизови у настави. 7. Електронске вежбе са измешаним поретком. 8. Електронске вежбе са изостављеним речима. 9. Електронске вежбе са упаривањем појмова. 10. Синтеза електронских вежби у јединствени дидактички материјал. 11. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)