logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

508 Успешно управљање одељењем Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаОШ "Владимир Роловић", Омладинско Шетлиште 10, 11000 Београд
КоординаторМарина Копиловић, marinakopilovic@yahoo.com, 011/331-91-23, 063/770-88-89
АуториМарија Чекановић, Марина Копиловић
РеализаториМарија Чекановић, Марина Копиловић
Општи циљевиОснаживање и усавршавање наставника у основним школама за успешније управљање одељењем и реализацију наставног процеса
Специфични циљевиПодршка наставницима у планирању часа; Мотивација ученика и решавање проблема дисциплине; Пружање помоћи ученицима у развијању комуникацијских вештина
Садржај и активности 1. Радионица – Технике / игре којима се развијају вештине тимског рада (Водитељи се представљају кроз игру погађања; Излиставање људских вредности и вештина које обезбеђују успешну сарадњу –- поверење, (само)одговорност, поузданост, допринос, искреност (само)критика, пажљиво слушање, уважавање различитости итд; Тимске игре – Минско поље; Унакрсно одговарање на питања; Игра манипулације; Нека замене места, Саобраћајна гужва; Преврни круг; Игра преговарања, договарања и доношења одлуке). 2. Радионица – Управљање одељењем и планирање часа; Увод у ВАК теорију (учесници индивидуално раде тест процене ком стилу учења припадају, приказивање карактеристика различитих стилова учења, дискусија, предлози о активностима које би одговарале сваком стилу учења појединачно; идентификовање карактеристика добре и мање добре праксе у настави – интерактиван, конструктивистички приступ настави уопште (задатак повезивања супротних идеја, диференцирано на три нивоа – лакши, средњи и тежи – уз уважавање сва три стила учења – визуелни, аудитивни, кинестетички, извештавање и дискусија и показује на који начин се држи пажња осталих док једна група извештава, како је могуће диференцирати задатке по тежини и стиловима учења, као и важност јасних инструкција и поштовање датог временског ограничења). 3. Радионица – Занимљиве методе рада – практични примери; Квиз – проналажење одговора на питања на зидовима учионице и провера путем квиза; Реконструкција приче по сликама – систем експертских група, истраживање и слагалица – истраживање ко шта воли на нивоу одељења и састављање добијених резултата у слагалицу на постеру; Слушај и уочи грешку – слуша се текст, кликом прстију се прекида када се уочи грешка и даје се тачан одговор; Ланчана прича – на започету причу дописује се једна реченица, на знак се додаје папир особи до себе, у супротном смеру казаљки на сату и тако у круг све док се поново не добије свој папир. 4. Радионица – Проблемске ситуације – процедура и поступак. Потенцијалне теме: У учионицу улазе ученици који нису из тог одељења; Ученик се жали на оцену, демонстративно напушта учионицу; Сви ученици су побегли са писменог задатка; Туча у учионици; Искључивање из групе; Оговарање и сплеткарење. (Свака група добија по један проблем, дискусија и конкретни предлози укључујући и законску процедуру.).

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа
Број учесника15-25
Трајањеједан дан (8 бодова)