logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

507 Уз радне листове до више успеха у учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториДејан Пејчић, Живорад Младеновић, Радмила Николић, Стеван Спајић
РеализаториДејан Пејчић, Живорад Младеновић, Радмила Николић, Стеван Спајић, Небојша Јелисавчић
Општи циљевиРазвијање компетенције за планирање, израду, примену и класификацију радних листова при извођењу активно оријентисане наставе
Специфични циљевиУпознавање са теоријском основом модела за планирање и примену радних листова у реализацији појединих делова часа и вредновању постигнућа ученика
Садржај и активности 1. Представљање програма, плана и динамике рада. 2. Учење и памћење. 3. Теоријска основа учења и памћења. 4. Тест: учење и памћење. 5. Дискусија о учењу и памћењу. 6. Упознавање са радом на систему за учење на даљину.7.Значај радних листова за процес учења и подучавања. 8. Врсте, карактеристике и предности добро креираних радних листова. 9. Конципирање радног листа за одабрану тему (учесници); повратне информације и оптимизација; анализа и дискусија. 10. Стратегија учења са празним просторима (учесници, решавајући разне задатке, упознају се са модалитетима осмишљавања празнина у тексту; израда радног листа са празнинама; повратна информација, анализа и дискусија). 11. Откривање начина учења (теоријска основа различитих типова учења; упознавање са радним листовима са испреметаним слоговима; израда радног листа са испреметаним слоговима; повратна информациј и оптимизација). 12. Побољшавање брзине читања (савети за побољшање брзине читања; израда радног листа са техником побољшавања брзине читања; повратна информација и оптимизација; дискусија о радним листовима и изношење нових идеја). 13. Разумевање прочитаног текста (упознавање са примерима радних листова којима се може поспешити функционално читање у настави; израда радног листа за функционално читање; дискусија о схватању смисла текста, проналажењу информација у тексту, интерпретирању значења текста и рефлексији о садржају текста; повратна информација и оптимизација). 14. Резимирање информације (упознавање врста радних листова којима се могу резимирати информације; израда радног листа за резимирање информација; дискусија о примени радних листова за резимирање информација на форуму; повратна информација и оптимизација). 15. Учење цртањем дијаграма и табела (упознавање са типовима дијаграма; израда радног листа „од текста до дијаграма“; израда радног листа „од текста до табеле“; повратна информација; анализа, дискусија и оптимизација). 16. Израда радних листова (учесници бирају тему за израду радних листова; израда радног листа за фазу израде; анализа радног листа другог учесника – вршњачка процена o израда радног листа за осигурање знања; анализа радног листа другог учесника – вршњачка процена; повратна информација и оцењивање учесника; учесници развијају критеријуме за избор најбољих радних листова). 17. Како и када да применимо радне листове у настави (провера теоријског знања учесника; презентација и визуелизација најбољих радних листова, дискусија и анализа). 18. Вредновање програма (представљање методе за вредновање; вредновање учесника; разговор о могућности примене методе вредновања у настави). 19. Евалуација.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)