logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

506 Угледни час – прилика за све Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, 11300 Смедерево
КоординаторСања Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-19-08
АуториБиљана Тодоровић, Слађана Доброта
РеализаториБиљана Тодоровић, Слађана Доброта
Општи циљевиУнапредити личну и унутрашњу мотивацију наставника у раду са децом са сметњама у развоју на угледним часовима
Специфични циљевиОснаживање наставника за рад са ученицима са сметњама у развоју; Охрабривање за креирање угледних часова; Развијање позитивног става и емпатије код деце
Садржај и активности 1. Конвенција о правима детета. 2. Једнакоправност као правичност. 3. Деца са сметњама у развоју. 4. Живот без предрасуда. 5. Једнаке шансе за све. 6. Шта је инклузија из угла родитеља, наставника и детета – ставови; Родитељи деце са сметњама у развоју и њихова активна улога). 7. Наставничке компетенције. 8. Ставови и мишљења деце. 9. Предности и недостаци укључивања деце са сметњама у развоју у редовну наставу. 10.Предности укључивања деце са сметњама у развоју у редовну наставу. 11. Недостаци укључивања деце са сметњама у развоју у редовну наставу. 12. Угледни час. 13. Иновативне методе и облици рада у настави. 14. Хоризонтално усавршавање наставника; Други начин професионалног усавршавања; Тешкоће на које наставници наилазе у раду са децом са сметњама у развоју. 15. Сценарио за угледни час; Модел припреме за угледни час. 16. Угледни час (пример добре праксе). 17. Приказ угледног часа. 18.Евалуација и анализа семинара.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)