logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

504 Тематско планирање у млађим разредима основне школе Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториБожана Јеверичић, Надежда Поповић
РеализаториБожана Јеверичић, Надежда Поповић
Општи циљевиОснаживање компетенција наставника за израду тематских планова
Специфични циљевиОсмишљавање модерних, атрактивних начина рада за реализацију часова повезаних у тему
Садржај и активности 1. Програм семинара. 2. Теоријски приступ тематском планирању у млађим разредима основне школе (значај планирања у школи са посебним освртом на планирање у разредној настави; у процесу планирања (учитељ) успоставља се веза између сродних садржаја који се изучавају у више наставних предмета; груписање садржаја према тематској сродности; осмишљавање савремених, атрактивних начина рада за реализацију планираних тематских целина; о настави уз помоћ рачунара и групном облику рада). 3. Презентација примера тематског планирања у другом разреду основне школе (тематско повезивање – обрада текста „Доживљаји мачка Тоше“; тематски повезани часови српског језика, ликовне културе, математике, света око нас и час одељенског). 4. Реализација примера тематски повезаних часова (час ликовне културе; час српског језика; час математикег; час свет око нас; час одељенског старешине). 5. Презентација идеја за израду тематских планова. 6. Учесници програма дају коментаре на презентоване часове реализоване према приказаном тематском плану. 7. Задаци за учеснике програма (подела учесника програма на групе, свака група добија по један оперативни план рада од првог до четвртог разреда – задатак је да група осмисли једа тематски дан и сачини сценарио по коме ће га реализовати). 8. Презентација резултата рада група 9. Завршне активности и евалуација програма.


Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)