logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

503 Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЈелена Најдановић Томић, Саша Гламочак, Љиљана Новковић, Јасна Радојичић
РеализаториЈелена Најдановић Томић, Саша Гламочак, Љиљана Новковић, Јасна Радојичић
Општи циљевиОспособљавање наставника за тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе
Специфични циљевиПримена знања о тематском и интердисциплинарном приступу планирању наставе, теоријама о стиловима учења и методама вредновања напредовања ученика
Садржај и активности 1. Увод. 2. Циљеви и садржаји семинара. 3. Планирање у настави. 4.Аналитички приступ планирању. 5. Тематски и интердисциплинарни приступ планирању. 6. Стилови учења. 7. Теорија о вишеструкој интелигенцији. 8. Стилови учења засновани на теорији о вишеструкој интелигенцији. 9. Праћење и вредновање напредовања ученика. 10. Праћењe и вредновањe напредовања ученика у контексту тематског и интердисциплинарног планирања. 11. Методе и технике оцењивања. 12. Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе. 13. Избор теме, садржаја и активности. 14. Тематски и интердисциплинарни приступ недељном и дневном планирању. 15. Презентација примера добре праксе. 16. Могући проблеми и како их превазићи. 17. Евалуација

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)