logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

501 Стратегије за ефикасно подучавање и мотивацију у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за образовну технологију, д.о.о., Звечанска 54/17, 11000 Београд
КоординаторАнгелина Страхињић, s_angelina@ikomline.net, 063/811-38-08
АуториМладен Вилотијевић, Андријана Шикл, Биљана Михаиловић, Жељка Лукић Радојичић
РеализаториАндријана Шикл, Биљана Михаиловић, Жељка Лукић Радојичић
Општи циљевиЈачање компетенција наставника за ефикасније подучавање и обезбеђивање мотивације ученика у процесу наставе
Специфични циљевиТеоријско и практично савладавање: стратегија ефикасног подучавања, начина и врста мотивације ученика у настави
Садржај и активности 1. Дидактичко-методички аспекти артикулације наставе (традиционална и иновативна наставна технологија, међусобни односи). 2. Мотивација у настави (појам и значај, циљ, елементи мотивације). 3. Наставни час као подстицајна средина за учење (могуће активности и стратегије за ефикасно подучавање и подстицање мотивације ученика у настави; различите наставне методе, начини комуникације на наставном часу, ангажовање ученика, игре у функцији ефикасне наставе (практични примери), интеракција наставника и ученика. 4 Учење учења.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)