logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

500 Страни језик у корелацији са осталим предметима Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториФилиповић Јелена, Стефановић Драгана
РеализаториФилиповић Јелена, Стефановић Драгана
Општи циљевиОстваривање приступа мултидисциплинарности истраживања и интерактивности у настави
Специфични циљевиСтицање знања о начинима повезивања садржаја различитих наставних предмета као ефикасног модела изградње знања; Усвајање принципа тимског планирања и рада
Садржај и активности Садржаји семинара су конципирани тако да полазници не морају знати енглески језик. 1. Представљање CLIL-а – Content and Language Integrated Learning (CLIL) – учење страних језика у оквиру наставних садржаја и сагледавање енглеског језика као средства у учењу других предмета, а не само као наставног предмета (знања и вештине, у оквиру CLIL-а усвајају се на интегрисан интердисциплинаран начин уз подстицање критичког мишљења, истраживања и примене наученог; интегрисаним учењем наставних садржаја и страног језика прихвата се ЕУ образовни концепт који доноси позитиван учинак ученицима, професорима и друштвеној заједници; учењем наставних садржаја на страном језику ученик истовремено учи двоструко и усваја већину наставних садржаја у школи, док професори страних језика и осталих предмета постају партнери који међусобно уче док поучавају). 2. Могућности примене CLIL-а у настави нижих разреда, наставним предметима и темама које могу бити обухваћени у раду на страном језику. 3. Долазак до заједничког закључка о предностима и могућностима примене CLIL-а у настави у виду интерактивних радионица и дискусије. 4. Анализа наставног плана и могућности корелације кроз студију случаја и презентацију, евалуацију и самоевалуацију добијених решења. 5. Указивање на успешне и корисне примере из праксе предавача. 6. Примери и идеје за примену CLIL-а, дистрибуција материјала који учесници могу да користе у будућем раду. 7. Представљање искустава предавача у билингвалној настави у вишим разредима основне школе и гимназији. 8. Представљање CLIL-а као увода у билингвану наставу. 9. Постављање задатака за учеснике (које треба да реализују у својим школама и доставе извештаје), разрада задатака и разматрање идеја за њихову реализацију.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)