logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

50 Како пружити подршку деци, чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Немањина 23, 23300 Кикинда
КоординаторДобривој Мартоноши, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-60
АуториМилица Брстина Кочиш, Јован Кочиш
РеализаториМилица Брстина Кочиш, Јован Кочиш, Добривој Мартоноши
Општи циљевиСензибилизација, оснаживање, стицање знања, способности и вештина за пружање подршке деци чији су родитељи у процесу развода брака или су разведени
Специфични циљевиСтицање знања, способности и вештина за рад са децом кроз практична упутства и примере и оснаживање за рад са родитељима, ради најбољег интереса деце
Садржај и активности 1. Уводни део – презентација програма. 2. Развод брака и деца. Активности – Изражавање личних осећања; Какво значење има за вас развод брака? „Вредносни став“.
Теоријски део – Дефиниција развода, статистички подаци, разлози, аспекти... Активности – „Промене које настају разводом брака“. Теоријски део – Промене које настају услед развода брака код чланова породице. Активност – игрица „Поверења“. 3. Улога образовно-васпитног система у пружању подршке деци чији се родитељи разводе или су разведени. Активност (вежбе) – особе и институције из ближег окружења које могу пружити подршку деци. Теоријски део – Особе, институције и њихове улоге... Активност (вежба) – дискусија о проблемима на које се наилази у раду са децом, а тичу се развода брака. Теоријски део – Врсте проблема, улога и могућности васпитно-образовних установа. Активност – игрица „Упути позитивну поруку“. 4. Деца и развод родитеља. Активности – узраст деце тј. фазе развоја; различите фазе развоја, презентације група. Теоријски део – Различити узраст деце тј. фазе развоја. Активност – лични пример у раду са децом. 5. Како разговарати са децом о разводу. Активност – осећања у вези са разводом. Теоријски део – потребе деце, подстицање на изражавање емоција. Шта треба избегавати? Активност – дилеме, питања и дискусија. 6. Сарадња са родитељима. Активност – проблеми који се јављају у сарадњи са овом групом родитеља. Теоријски део – Шта родитељи треба да раде? Шта родитељи треба да избегавају? Активност – анализа снага и слабости у пружању подршке деци (анализа SWOT).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)