logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

5 Облици сарадње школске библиотеке са другим установама културе и образовања Компетенцијa: K1
Приоритети: 4
ИнституцијаФилолошки факултет, Студентски Трг 3, 11000 Београд
КоординаторДрагана Грујић, dragana.gr@gmail.com, 011/218-14-38, 064/670-27-18
АуториАлександра Вранеш
РеализаториАлександра Вранеш, Љиљана Марковић, Јулијана Вучо, Мирјана Теодосијевић, Весна Половина, Јасмина Московљевић, Ивана Трбојевић, Јелена Новаковић, Вукосава Ђапа Иветић, Гордана Ђоковић, Драгана Грујић
Општи циљевиПодизање квалитета услуга коју нуди библиотека и њено активно укључивање у наставни процес, али и у рекреативне активности ученика уз подршку и сарадњу са установама културе и образовања
Специфични циљевиСарадња наставника и библиотекара са установама културе и образовања у појединим тематским сегментима, као и у ситуацијама у којима је битно повезати теоретско и искуствено, доживљајно у опуштеној неформалној атмосфери
Садржај и активности 1. Значај сарадње школа са другим установама културе. 2. Повезивање школске библиотеке са страним културним центрима. 3. Активности у страним културним центрима (течајеви језика, трибине, предавања, уметничке радионице). 4. Сарадња наставника страног језика са страним културним центрима. 5. Представљање рада Француског културног центра, Гете института, Италијанског културног центра, Руског центра за науку и културу...
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањетри дана (24 бода)