logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

499 Састављање и оцењивање тестова Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториГустав Рајер, Наташа Стојановић, Љубинка Динић
РеализаториЉубинка Динић, Даница Станимиров, Радослав Илић, Мирослав Станчић, Мирјана Киш Марјанов, Александра Обрадовић, Зорица Костић, Марија Микић
Општи циљевиРазвијање компетенција за израду нестандардизованих тестова знања за проверу постигнућа ученика и развијање мотивације за примену у пракси
Специфични циљевиУпознавање са фазама за израду теста и техником за израду модела решења и бодовања задатака; Стицање вештина за проверу постигнућа ученика
Садржај и активности 1. Програм, план и динамика рада. 2. Израда теста (учесници дефинишу циљеве тестирања, израђују структуру теста на основу исхода учења, планирају време израдe теста, израђују тест). 3. Усвајање правила за оптимизацију теста (учесници усвајају правила за оптимизацију и оптимизирају тест). 4. Израда модела решења и бодовање задатака (учесници у групама израђују модел решења и бодују задатке). 5. Завршна фаза у изради теста (учесници у групама oдређују број и редослед задатака и конципирају упутстава за израду теста). 6. Оцењивање теста знања (учесници у улози ученика израђују, под шифром, тест знања; учесници у улози наставника, индивидуално, прегледају и оцењују тестове друге групе; учесници у оквиру групе упоређују резултате оцењивања и утврђују одступања). 7. Евалуација семинара.

Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника16-25
Трајањедва дана (16 бодова)