logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

498 Самоорганизовано учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториВукица Вељановић-Морача, Небојша Јелисавчић, Дејан Пејчић, Живорад Младеновић, Драгана Радовић
РеализаториВукица Вељановић-Морача, Небојша Јелисавчић, Дејан Пејчић, Живорад Младеновић, Радмила Николић, Стеван Спајић, Имре Зомбори, Александра Бакрач, Aна Петрович, Биљана Миловић, Јелена Јаћимовић, Зорица Караић-Шибалић, Раденко Марковић, Јовица Јевтић, Саша Манић, Сретен Јовић, Драган Петровић
Општи циљевиПланирање, организација и примена различитих облика рада, стратегија и стилова самосталног учења полазећи од индивидуалних карактеристика ученика
Специфични циљевиОдговорност ученика за сопствено учење; Учење сопственим темпом; Нове методе, технике рада, облици наставе и вредновање постигнућа у самосталном учењу
Садржај и активности 1. Представљање реализатора и упознавање учесника. 2. Програм семинара. 3. Појам учења. 4. Радионица „Шта је за вас учење?“ – дискусија. 5. Нова сазнања из неуробиологије. 6. „О учењу – са научне стране“ (ПП презентација). 7. Учесници креирају мапе ума о теми „Који значај имају сазнања из неуробиологије на учење у школи? “ (размена мишљења – групе). (Подела материјала „Какав данас треба да буде наставник?“) 8. Разлика између учења и подучавања. 9. Исказивање личних ставова учесника о учењу и подучавању. 10. Извођење вежбе „Како памтимо“ -- читање, слушање и посматрање (разговор реализатора и учесника након завршетка вежбе о разлозима резултата запамћеног). 11. Мотивација, учење и подучавање (излагање). 12. Заједничко извођење закључака реализатора и учесника на о учењу и подучавању. 13. Експертска слагалица (представљање експертске слагалице; основне групе и давање инструкцијa за рад). 14. Формирање експертских група и изучавање радног материјала: Нова култура учења; Унапређена организација; „Групна слагалица у сендвичу“. 15. Преношење знања стечених у експертским групама члановима основне групе. 16. Конципирање радних задатака у оквиру основне групе и представљање. 17. Извођење закључака. 18. Меморијске картице у функцији учења. 19. Индивидуални и групни рад са меморијским картицама о унапређивању организације (Advance organizer). 20. Процес умрежавања у групи 21. Израда мапе ума (уз презентацију мапа ума изводе се закључци). 22.Учење сопственим темпом и истим темпом у дуету (подела учесника у две групе); учење сопственим темпом о једној од тема: Принцип фракталне организације; Принцип сендвича као дидактички оквир за уређивање кооперативног учења; учење у пару (дуету) истим темпом о једној (истој) теми; учење у пару истим темпом о различитим темама). 23. Дискусија о теми учења сопственим темпом и у пару. 24. Осигурање наученог кроз индивидуалну и групну проверу знања. 25. Извођење закључака у пленуму. 26. Оцењивање од стране наставника, вршњака, самопроцена. 27. Оцењивање у самоорганизованом учењу (различите варијанте оцењивања у самоорганизованом учењу; анализа предности и недостатака ових видова оцењивања; дискусија о потенцијалним проблемима оцењивања). 28. Представљање предлога чек-листа за оцењивање у самоорганизованом учењу (уз приказивање шеме оцењивачког микса изводе се закључци). 29. Евалуација програма.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)