logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

497 Самовредновањем до квалитета у школи и вртићу Компетенцијa: K2
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, info@csusabac.rs, 015/391-599, 064/877-17-91
АуториСнежана Јадрановић, Јасмина Вулетић
РеализаториСветлана Димитријевић, Јасмина Вулетић
Општи циљевиУнапређивање квалитета самовредновања у школи и вртићу
Специфични циљевиОснаживање тимова за самовредновање; Оснаживање компетенција наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за самовредновање свог рада
Садржај и активности 1. Увођење учесника семинара у разумевање процеса самовредновања кроз законску и подзаконску регулативу. 2 Препознавање актуелних проблема и слабости у спровођењу самовредновања на основу досадашњег искуства. 3. Планирање самовредновања и повезаност са развојним планом установе, годишњим планом, школским/предшколским програмом, стручним усавршавањем. 4. Спровођење самовредновања, избор области, метода, техника, инструмената, узорка, сређивање података. 5. Интерпретација добијених резултата, израда акционог плана, извештавање о самовредновању. 6. Документација о самовредновању – садржај, начин вођења, чување, употребна вредност.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)