logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

496 Самовредновање у функцији развоја школа/установа Компетенцијa: K2
Приоритети: 6
ИнституцијаЗавод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Фабрисаова 10, 11000 Београд
КоординаторЈелена Најдановић-Томић, jtomic@ceo.gov.rs, najdanovicjelena@yahoo.com, 064/866-50-15
АуториЗорица Димитријевић, Љиљана Симић, Весна Радуловић
РеализаториВесна Шапоњић, Jeлена Новаков, Зорица Димитријевић, Љиљана Симић, Jелена Стефановић, Маја Оклобџија Слијепчевић, Јасмина Ђелић, Душанка Ћировић, Мирјана Беара, Даниела Томовић, Јелена Најдановић Томић, Љиљана Стојановић, Ксенија Лишчевић, Марица Гаврил
Општи циљевиРазвијање културе евалуације и самоевалуације у школи/установи; Разумевање самоевалуације као механизма за побољшање квалитета рада школе; Повећање компетенција наставника за планирање и реализацију самоевалуације у школи/установи
Специфични циљевиОспособљавање за примену принципа на којима се заснива самоевалуација; Оспособљавање за планирање самоевалуације; Оспособљавање за спровођење самоевалуације у школи у различитим областима и нивоима; Оспособљавање васпитача, наставника, стручних сарадника за примену модела хоризонталне евалуације (учења) у функцији професионалног развоја запослених
Садржај и активности 1. Појам, врсте и принципи евалуацијe. 2. Циклус, предмет и циљ евалуацијe. 3. Критеријуми и индикатори и мониторинг. 4. Методе и технике евалуације и креативне технике. 5. Циклус евалуације. 6. Лествица закључивања. 7. Хоризонтална евалуација – модел и спремност за самоевалуацију. 8. Етички кодекс. 9. Хоризонтална евалуација – повратна информација. 10. Како одрасли уче. 11. Добити од самоевалуације школе. 12. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)