logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

495 Савремени приступ оцењивању ученика Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториМарковић Раденко, Вукица Вељановић-Морача, Драгана Радовић
РеализаториРаденко Марковић, Вукица Вељановић-Морача, Дејан Пејчић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Ана Петрович, Имре Зомбори, Сретен Јовић, Драган Петровић, Јелена Јаћимовић, Јовица Јевтић, Небојша Јелисавчић, Радмила Николић, Саша Манић, Стеван Спајић, Живорад Младеновић, Зорица Каралић-Шибалић, Драгана Радовић
Општи циљевиРазвијање компетенције за усмено оцењивање, оцењивање рада у групи, презентације и есеја; Развијање компетенције за израду сопственог микса за оцењивање
Специфични циљевиУпознавање са техникама за усмено оцењивање; Оспособљавање за израду критеријума за оцену рада у групи, презентације и есеја
Садржај и активности 1. Програм, план и динамика рада семинара. 2. Транспарентност оцењивања (разговор о досадашњем искуству; израда модела за транспарентност оцењивања – време оцењивања, критеријуми за oцењивање, жалбени поступак...,презентација рада, дискусија). 3. Техника вођења разговора у настави (дидактичка правила за вођење разговора са ученицима; припремање кратког блока наставе која је креирана вођењем разговора; извођење наставе, дискусија и анализа). 4. Оцењивање усмених одговора ученика (разговор о досадашњем искуству о усменом оцењивању; представљање табеле за усмено оцењивање; развијање модела за усмено оцењивање на основу табеле; презентација рада по групама и дискусија). 5. Оцењивање групног рада (индивидуални рад на радном листу; оцењивање групног рада; учесници, у групама, развијају критеријуме за оцењивање производа рада групе и идивидуални допринос; презентација и дискусија). 6. Оцењивање програма (презентација могућности оцењивања коју излаже водитељ, учесници оцењују презентацију; разговор о начину оцењивања презентације; учесници развијају критеријуме за оцењивање презентације; презентација критеријума, дискусија). 7. Оцењивање есеја (разговор о могућностима оцењивања помоћу есеја; формулисање тема за есеј; учесници добијају пример есеја и развијају критеријуме за оцењивање; презентовање рада по групама; дискусија). 8. Конципирање сопственог микса методе оцењивања (разговор могућим начинима оцењивања; учесници креирају сопствени „микс“ за оцењивање; презентација рада група; разговор и размена идеја између група). 9. Евалуација програма (представљање методе за вредновање; вредновање стране учесника; разговор о могућности примене методе у настави).
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)