logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

494 Савремени методички приступ у реализацији вежби и практичне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаПословно удружење текстилних и кожарских школа Србије, Ген. Милојка Лешјанина 23, 18100 Ниш
КоординаторМирјана Ристић, skolamodeilepote@sbb.rs, 018/255-477, 063/871-56-98
АуториМирјана Ристић, Бранислава Ђорић, Мирјана Радека, Томислав Ткалац
РеализаториМирјана Ристић, Бранислава Ђорић, Мирјана Радека, Томислав Ткалац
Општи циљевиУнапређивање образовно-васпитног процеса
Специфични циљевиОспособљавање наставника практичне наставе и наставника часова-вежби, педагога и директора за примену и праћење нових методичких приступа настави
Садржај и активности 1. Увођење савремених методичких приступа у припреми модула, наставне теме и наставних садржаја (реализацији часа вежби и практичне наставе; дневник рада и вредновање постигнућа ученика). 2. Начин праћења примене нових метода у реализацији наставе.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)