logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

493 Савремене методе наставе и наставни материјали Компетенцијa: K2
Приоритети: 6,8
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе „Абакус“, Љубише Миодраговића 7ж/5, 11000 Београд
КоординаторЖолт Коња, zolt.konja@gmail.com, 021/643-53-67, 062/256-128
АуториМaja Toдоровић, Дринка Савић
РеализаториЖолт Коња, Вела Чоја, Дринка Савић, Горан Станојевић, Катарина Станић, Оливера Марковић, Мaja Toдоровић
Општи циљевиПерманентно усавршавање наставника, побољшање наставничких компетенција у области наставних метода и у у области ИКТ-а.
Специфични циљевиПримена савремених метода наставе и технологија у настави. Осавремењивање наставног процеса. Повећање мотивације наставника и ученика. Размена мишљења о актуелним проблемима примене савремених наставних метода и средстава;Израда наставних средстава. Информисање наставника о новим могућностима примене ИКТ-а у настави и у поступку израде наставних материјала
Садржај и активности 1. Разлике између традиционалне и савремене наставе. 2. Како активирати ученике. 3. Стилови учења. 4.Различите наставне методе у функцији добре наставе. 5. Особине добре наставе. 6. Како проценити успешност часа. 7. Улога визуализације и мултимедија у настави. 8. Наставна средстава у функцији наставног процеса. 9. Комуникација у учионици – мотивисање ученика. 10. Представљање савремених метода наставе кроз радионице. 11. Примена наставних метода на конкретним примерима. 12. Наставни материјали као подршка наставним методама. 13. Особине доброг наставног материјала. 14. Смернице за израду наставних материјала. 15. Примери добрих штампаних и електронских материјала. 16. Осмишљавање и дизајнирање наставних материјала. 17. Проналажење постојећих материјала. 18. Израда штампаног наставног материјала. 19. Презентовање урађених наставних материјала.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)