logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

492 Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/3, Поштански Фах 74, 11000 Београд
КоординаторМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011/324-53-85, 064/644-53-78
АуториЗденка Рајковић, Наташа Николић Гајић, Мирјана Илић, Гордана Јосимов
РеализаториЗденка Рајковић, Наташа Николић Гајић, Мирјана Илић, Гордана Јосимов, Петар Анокић, Снежана Милојковић, Јасна Радојичић, Ивана Благојевић
Општи циљевиРазвој професионалних компетенција учитеља у области општеобразовних и изборних предмета, планирања наставе и ваннаставног и инклузивног образовања
Специфични циљевиУпознавање са актуелностима; Примена нове методологије у настави кроз презентацију и размењивање примера добре праксе; Мотивисање за примену иновација
Садржај и активности 1. Пленарно излагање које је у складу са актуелностима и савременим трендовима у образовању. 2. презентовање примера добре праксе у мањим групама са дискусијом. 3. Актуелности и савремени правци у образовном систему и васпитном раду. 4. Радионионичарски рад у малим групама по тематским целинама: 1. Презентације победничких радова конкурса „Креативна школа“ Завода за унапређивање образовања и васпитања и Мicrosoft-a. 2. Презентације победничких радова конкурса СУРС-а из области обавезни предмети, изборни предмети, ваннаставне активности, инклузивно образовање. савремени облици планирања. Екологија и одрживи развој. пројекти локалних учитељских удружења. 3. Презентација резултата рада и закључака. 4. Евалуација.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)