logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

491 Развој научних појмова у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториВесна М. Петровић, Радован Антонијевић, Вера Муждека
РеализаториВесна М. Петровић, Радован Антонијевић, Вера Муждека, Благица Златковић
Општи циљевиРазвијањe професионалних компетенција учитеља и наставника у области познавања и примене наставних техника појмовне презентације наставних садржаја
Специфични циљевиДа укаже на значај и пружи релевантна знања о природи појмовног мишљења/учења ученика и обучи наставнике основним техникама развијања појмова у настави
Садржај и активности 1. Дефинисање „појма о појму“ (рад на разумевању логичко- психолошке природе појма као основне сазнајне категорије). 2. Анализирање квалитета и предности појмовног спрам искуственог и свакодневног знања – а) разлике у врсти и сложености мисаоних операција које стоје у основи научних спрам категорије спонтаних појмова; б) научни појмови као средство мишљења; в) системска организација научних појмова. 3. Анализа садржаја појединих наставних предмета са становишта заступљености појмовне структуре у њима и квалитета презентације битних појмова. 4. Упућивањем наставника у технике појмовне обраде и појмовне презентације наставних садржаја – а) појмовно структуирање вербалног излагања у предавачкој настави – облици смисаоног-вербално-рецептивног учења); б) осмишљавање конкретних наставних ситуација применом општих стратегија конструисања школских задатака – таблице семантичких црта, задаци дефинисања појмова, задаци упоређивања појмова, налажења сличности и разлика између појмова, налажење надређених и подређених појмова, извођење нових примера датог појма, појмовно мапирање наставних садржаја, прављење појмовних мапа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)