logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

490 Развијање ситуацијских задатака Компетенцијa: K2
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториГустав Рајер, Наташа Стојановић, Љубинка Динић
РеализаториЉубинка Динић, Даница Станимиров, Радослав Илић, Мирослав Станчић, Мирјана Киш Марјанов, Александра Обрадовић, Зорица Костић, Марија Микић
Општи циљевиСтицање и унапређење знања, вештина у развијању и изради ситуацијских задатака и развијање мотивације за примену у настави
Специфични циљевиОвладавање и примена технике и начина израде задатака и модела решења и бодовања; Разумевање значаја примене у настави и тестовима
Садржај и активности 1. Програм семинара. 2. Теоријска основа (теоријска основа у развоју ситуацијских задатака). 3. Израда структурисаних ситуацијских задатака (учесници у групама развијају ситуацијске задатке). 4. Израда модела решења и бодовање ситуацијских задатака (учесници израђују модел решења, бодују задатке). 5. Израда неструктурисаних ситуацијских задатака (учесници у групама развијају неструктуисане ситуацијске задатке). 6. Израда ситуацијских задатака за тест практичних вештина (учесници у групама развијају ситуацијске задатке за тест практичних вештина, модел решења и чек листу за бодовање). 7. Успостављање везе између наставе и оцењивања; веза између ситуација за учење и ситуацијских задатака. 8. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника16-25
Трајањедва дана (16 бодова)