logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

49 Како препознати жртве и насилнике у вршњачком насиљу Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 2
ИнституцијаФилозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18100 Ниш
КоординаторБисера Јевтић, bisera@vaspks.edu.rs, 037/712-604, 063/815-08-55
АуториБисера Јевтић, Ненад Сузић
РеализаториБисера Јевтић, Ненад Сузић, Татјана Пауновић
Општи циљевиСтицање теоретских и практичних знања; Како препознати симптоме изложености насиљу; Који су показатељи насилничког понашања; Како идентификовати жртву и насилника
Специфични циљевиПрипрема наставника за дијагностификовање вршњачког насиља; Методска процена насиља; Значај породичних информација о насилничком понашању детета; Обука наставника за уочавање и откривање жртве и насилника у вршњачком насиљу;
Садржај и активности 1. Процесне варијабле – школа, васпитаник, наставник, окружење (Како школа подстиче, а како сузбија вршњачко насиље; Програми сузбијања вршњачког насиља; Узроци насилништва). 2. Дијагностификовање вршњачког насиља (Формално и неформално насиље; Ученик као насилник и жртва, Последице вршњачког насиља). 3. Интензитет насиља у школама (Ненасилно решавање конфликата; Педагошки приступ жртвама и насилницима). 4. Препознавање насиља у медијима (Узроци конфликата на различитим релацијама; Злостављање и занемаривање; Превенција вршњачког насиља). 5. Радионице: Активности на плану испитивања васпитаника; Активности на плану учења; Активности на плану постигнућа – препознавање жртве и насилника; Активности на плану васпитно-саветодавног рада. 6. Евалуација рада учесника семинара (иницијални и финални тест).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)