logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

489 Развијање мотивације код ученика за успешније учење Компетенцијa: K2
Приоритети: 5
ИнституцијаБИГЗ школство д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића 17/ III, 11000 Београд
КоординаторДушко Бабић, dusko.babic@yahoo.com, 064/645-46-47, 064/219-50-71
АуториДушко Бабић, Оливера Ћалдовић
РеализаториДушко Бабић, Ђина Ђелмаш, Асканије Тимотић, Ивана Симић
Општи циљевиРазвијање мотивације код ученика за успешније учење; Професионално оснаживање наставника за придобијање ученика у успешнијем савлађивању наставног градива
Специфични циљевиЈачање компетенција наставника у мотивисању ученика за савлађивање наставног градива - Проширивање знања и вештина учесника у развијању мотивације ученика - Примењивање стечених знања и вештина у наставној пракси - Размена искустава учесника о примени добрих и успешних начина мотивације у разреду - Подстицање креативности наставника да сами осмишљавају различите начине реализације појединих садржаја из програма
Садржај и активности 1. Теорије мотивације. 2. Законитости у процесу мотивације. 3. Претпоставке за развој успешне мотивације. 4. Критеријуми избора адекватних метода и техника који доприносе развоју мотивације. 5. Покретање мотивације ученика кроз интеракцију и занимљиве облике предавања на примерима наставе из српског језика и књижевности и страних језика.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, стручни сарадник у предшколској установи/школи
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)